Länk till Advokaten nr 8 som pdf

Läs bland annat om:

Snabbare asylprocess kan försvaga rättssäkerheten
Migrationsverket utvecklar nya arbetssätt för att förkorta väntetiderna för asylsökande. Bra i sig, menar Advokatsamfundet, som dock ser en risk att rättssäkerheten drabbas.

Stockholm Human Rights Award
Generalsekreterare Anne Ramberg skriver om Richard Goldstones viktiga rapport om Israel-Palestinakonflikten.

Förvaltningsrätten i förvandling
Hur är det fatt med förvaltningsrätten? Regeringsrätten fyller i år hundra år. Förvaltningsrätten har under denna period utvecklats snabbt, inte minst efter Sveriges inträde i EU. Kravet på rätten till domstolsprövning har gjort att allt fler måltyper flyttat in i förvaltningsdomstolarna. Dessutom ska domstolarna tolka inte bara nationell svensk lag, utan också EG-rätten och Europarätten. Och hur mår egentligen Regeringsrätten?

Goldstonerapporten: Båda sidor har brutit mot humanitär rätt
Ingen nation – rik eller fattig, demokrati eller inte – står över internationell rätt. Och alla krigsförbrytare måste möta rättvisan hos nationella eller internationella domstolar. Det anser Richard Goldstone, som på FN:s uppdrag utrett situationen i Gaza.

Läs hela Advokaten nr 8