Regeringen överlämnade i förra veckan en proposition till riksdagen med förslag om att för vuxna lagöverträdare avskaffa preskriptionen för vissa allvarliga brott.

Förslaget innebär att preskriptionen för vuxna lagöverträdare avskaffas för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp. Även försök till mord, dråp, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas enligt förslaget från preskription. Dessutom föreslås bland annat att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn, och försök till sådant brott, förlängs på så sätt att den börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. Ändringarna föreslås även gälla för begångna brott som vid lagens ikraftträdande ännu inte har preskriberats. Detta har Advokatsamfundet i flera sammanhang riktat skarp kritik mot.

Läs mer om Advokatsamfundets kritik i tidskriften Advokaten!