Ugandas regering vill införa dödsstraff för brottet "grov homosexualitet". Brottsrubriken omfattar homusexuella handlingar där någon av paterna är under 18 år, har ett funktionshinder eller är hiv-smittad.

International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) kritiserar i ett pressmeddelande förslaget. Richard Goldstone, ordförande i IBAHRI, konstaterar i pressmeddelandet att Uganda har ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

- Konventionen föreskriver att dödstraff bara får förekomma för de allvarligaste brotten. FN har dessutom i en resolution uppmanat världens stater att införa ett moratorium för dödstraff. Detta är ett steg i fel riktning, säger Richard Goldstone.