John Kamm
John Kamm

I det föredrag som John Kamm höll i samfundets hörsal berättade han om organisationen Dui Huas arbete i Kina. Kännetecknande för Dui Hua är att man vill ha en dialog med de styrande i Kina. I sitt arbete använder man sig av öppna källor för att på den vägen skapa listor över de politiska och religiösa fångar som finns i landet.

John Kamm grundade organisationen Dui Hua för tjugo år sedan och har sedan dess enträget arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i Kina. Han konstaterade att på vissa områden har det skett förbättringar, till exempel har antalet verkställda dödsstraff minskats. Men samtidigt är Kina det land i världen med överlägset flest verkställda dödsstraff. Kamm tog även upp den svåra situationen för MR-advokater i Kina.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.