Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Annette Magnusson ny generalsekreterare på SCC

Lämnar advokatbyrån för att efterträda veteranen Ulf Franke.

Skiljedomsinstitutets generalsekreterare tillika Handelskammarens vice VD, Ulf Franke, går i pension efter 35 år vid Handelskammaren. Han efterträds av Annette Magnusson, tidigare verksam på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm, som biträdande jurist.

Annette Magnusson arbetade på advokatbyrån med tvistlösning. Hon var tidigare ansvarig för verksamhetsutveckling och knowledge management på Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Annette Magnusson var biträdande generalsekreterare och jurist på SCC mellan 1998 och 2005. Hon fick sin juristexamen från Stockholms Universitet 1998 och BA/BSc från Göteborgs Universitet 1991.