Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Krister Thelin ny utredare i Utredningen om internationellt polisiärt samarbete

Ersätter blivande riksrevisorn Gudrun Antemar.

Justitieminister Beatrice Ask har förordnat hovrättslagmannen Krister Thelin som ny särskild utredare i Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06).

Utredarens uppdrag är att kartlägga polisens behov av stöd från utländska brottsbekämpande myndigheter med operativa insatser i Sverige. Frågor som utredaren ska titta närmare på är bland annat för vilka syften och under vilka förutsättningar insatser där utländsk polis deltar ska få genomföras i Sverige, vilka uppgifter utländsk polis ska få utföra i samband med en sådan insats och vilka befogenheter de ska kunna ges. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

Krister Thelin har under den tid han har varit tjänstledig från sin tjänst vid Hovrätten över Skåne och Blekinge bland annat tjänstgjort som domare vid Jugoslavientribunalen och är för nuvarande ledamot vid FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Han har tidigare erfarenhet som utredare och har nyligen överlämnat betänkandena Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78) och Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m. (SOU 2009:76).

Justitieministern har samtidigt entledigat Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar från uppdraget som utredare. Gudrun Antemar har utnämnts till riksrevisor från den 1 juli 2010 och är i den egenskapen förhindrad att ha utredningsuppdrag åt regeringen.