Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utredare vill ha tydligare upphovsrätt

Jan Rosén föreslår en rad förändringar i 3 kap. upphovsrättslagen.

Upphovsrättsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår nya, tydligare avtalsbestämmelser i upphovsrättslagen samt utvidgade och förenklade bestämmelser om avtalslicenser.

Enligt utredaren, professor Jan Rosén, ska de nya reglerna skapa tydlighet och klarhet i upphovsrättsliga avtal. De föreslagna nya reglerna ska också motverka inlåsningseffekter och tydliggöra upphovsmannens rättigheter. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Jan Rosén att "ambitionen är att erbjuda klara och begripliga avtalsregler, att underlätta användning av skyddade verk och andra prestationer och att smörja det maskineri som låter litteratur, musik och konst nå ut till allmänheten."

Förslaget innehåller, förutom allmänna regler, också mer speciella frågor såsom arbetsgivarens rätt till sådant som skapats inom ramen för ett anställningsförhållande (en så kallad arbetsgivarregel). Uppdraget innefattar också flera frågor om förenklade möjligheter att ingå avtal i kollektiva former beträffande användning av upphovsrättsligt skyddat material på arbetsplatser, radio- och TV-bolag och vid bibliotek och arkiv, så kallade avtalslicenser.

I betänkandet föreslås bland annat:

  • att en upphovsman som utgångspunkt ska ha rätt till ersättning när upphovsrättigheterna överlåts till någon som avser att nyttja dem i förvärvsverksamhet.
  • att en arbetsgivare som utgångspunkt ska ha en viss begränsad nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material som skapats i anställningsförhållanden.
  • att det ska bli enklare för arkiv och bibliotek att ingå nödvändiga avtal med berörda rättighetshavare när samlingarna digitaliseras och tillgängliggörs för allmänheten.
  • att det ska bli enklare för radio- och TV-företag att ingå nödvändiga avtal med rättighetshavarna när upphovsrättsligt skyddat material används i nätmiljön.

I Jan Roséns uppdrag ingår också att se över upphovsrättslagen i redaktionellt och språkligt hänseende. De redaktionella frågorna kommer att presenteras i ett slutbetänkande.

Advokat Karin Cederlund medverkar som expert i utredningen.

Upphovsrättsutredningen, SOU 2010:24

”Upphovsrätten måste ha klara och begripliga regler”, debattartikel i Dagens Nyheter den 8 april