I juli lanserades den första versionen av den europeiska webbportalen E-justice. Här kan man hitta information på samtliga EU-språk om både EU-rättsliga och nationella juridiska områden.

Syftet med portalen är att underlätta för människor att hitta information om olika rättsliga frågor.

Till E-justice