Regeringen har utnämnt hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt Ingemar Persson till justitieråd.

Ingemar Persson var lektor i civilrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet 1985–1991. År 1992 förordnades han till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Samma år började han som rättssakkunnig i Justitiedepartementet.

Han utnämndes till rådman 1996 och tjänstgjorde därefter vid bland annat Uppsala tingsrätt till 2007. Sedan dess har han varit hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt.

Ingemar Persson är vice ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinsitut. Tillsammans med Mikael Mellqvist har han skrivit läroboken Fordran & skuld som har givits ut i 8 upplagor.

Ingemar Persson tillträder sin tjänst som justitieråd den 1 september 2010.