CCBE, Rådet för advokatorganisationerna i EU, antog i slutet av juni riktlinjer för juridisk utlokalisering. Riktlinjerna tar upp olika frågor som bör beaktas när en advokatbyrå planerar att utlokalisera delar av verksamheten.

Till riktlinjerna (engelska)