Anna Beck-Friis Arp
Södra avdelningen
Herslow & Holme HB Advokatbyrå
Generalsgatan 5
211 33 MALMÖ

Anders Endsjö
Stockholmsavdelningen
Juristdomänen Sverige AB
Skeppsbron 30, 1 tr.
111 30 STOCKHOLM

Emma Fredberg
Västra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 11235
404 25 GÖTEBORG

Björn Jarlvik
Östra avdelningen
Växjö Advokatbyrå AB
Västra Esplanaden 8 B
352 31 VÄXJÖ

Charlotte Lells
Västa avdelningen
Advokatfirman Delphi i Göteborg KB
Östra Hamngatan 29
411 10 GÖTEBORG

Mikael Nelson
Stockholmsavdelningen
Time Advokatbyrå KB
Kungsgatan 48, 4 tr.
111 35 STOCKHOLM

Frida Olin
Stockholmsavdelningen
Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 STOCKHOLM

Jesper Schönbeck
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Jamie Stanbury
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Malin Winbom
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Registrerade EU-advokater
Louise Ahlén, grekisk advokat
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 STOCKHOLM 

Utträdda ledamöter
Ove Johansson, Karlstad per den 30 november 2010
Katarina Bjelkow Rössel, Stockholm per den 1 december 2010
Karl Sandström, Stockholm per den 12 november 2010

Avlidna ledamöter
Sixten Wegnelius, Nacka den 20 juli 2010