HD bakom kulisserna
Högsta domstolen uppmärksammas allt oftare. Medierna rapporterar om domar och skiljaktiga meningar refereras utförligt. Samtidigt gör Europarättens utveckling att HD i praktiken inte längre är sista instans i alla ärenden och både hovrätter och tingsrätter har ibland gått emot HD:s prejudikat.

För pressetik i tiden
Hur TV4, SVT, radio och särskilt Expressen valt att genom sina publiceringar okritiskt göra sig till marknadsförare av en i alla hänseenden urusel bok förtjänar att diskuteras, skriver Anne Ramberg.

Utvisningsfråga kräver politiska beslut
Europadomstolen för mänskliga rättigheter riskerar att dränkas i ansökningar från irakier som vill få sina utvisningar stoppade. Nu behövs politiska åtgärder för att lösa situationen.

Minderåriga förhördes utan advokat
Tre fjärdedelar av förhören med minderåriga i Halland genomfördes utan advokat närvarande, visar en granskning. Nu lovar Hallandspolisen att se över rutinerna, efter hård kritik.

Till nr 9 2010

Nr 9 2010 som pdf