Från och med den 14 november 2011 är alla brittiska banker, investmentbanker och andra institutioner som handlar med värdepapper skyldiga att spela in samtal de anställda har på sina företagsmobiler. Syftet är att motverka insiderbrott och bedrägerier. Bankerna ska spara de inspelade samtalen i sex månader.

Planer på de nya reglerna presenterades av Financial Services Authority, FSA, redan tidigt i våras, och möttes av hård kritik. Bankerna anser att det blir allt för dyrt att spela in och lagra samtal. Enligt FSA kan de lagrade samtalen dock utgöra viktig bevisning. Myndigheten beräknar startkostnaden för inspelningen till 11 miljoner pund, och den årliga kostnaden för bankerna till 18 miljoner pund.