Svea hovrätt ska införa en rutin för elektronisk kommunikation med åklagare samt med advokater och biträdande jurister vid advokatbyråer. Rutinen ska införas i början av 2011.

En arbetsgrupp i hovrätten ska genomföra rutinen. Arbetsgruppen har följande utgångspunkter.

  • Skriftväxlingen med advokater och biträdande jurister i hovrättens mål ska i huvudsak ske genom e-post.
  • Undantag ska gälla bland annat för sekretesskyddade handlingar.
  • Även expediering av hovrättens avgöranden till advokater och biträdande jurister ska i största möjliga utsträckning ske via e-post.

Till advokater ska hovrätten använda de e-postadresser som finns registrerade i målhanteringssystemet Vera. Om en enskild advokat har en egen e-postadress registrerad i Vera använder hovrätten den adressen, men om bara e-postadressen till advokatbyrån finns registrerad, använder hovrätten byråadressen.

Domstolsverket har ursprungligen skaffat e-postadresserna från Advokatsamfundet. Samfundet ska regelbundet skicka uppdateringar av uppgifterna till Domstolsverket, som administrerar systemet.

Till biträdande jurister avser hovrätten att använda de e-postadresser till juristerna som anges i matrikeln på Advokatsamfundets webbplats.

Om hovrätten inte hittar användbara e-postadresser sker kommunicering med post som tidigare.

Hovrätten återkommer med ytterligare information när rutinerna för elektronisk kommunikation har antagits.

Frågor om de nya rutinerna för elektronisk kommunikation kan ställas till

Administrativa fiskalen Emma Brehmer
Tel. 08-561 671 44
E-post emma.brehmer@dom.se

Hovrättsrådet Anders Dereborg
Tel. 08-561 669 73
E-post anders.dereborg@dom.se

Tf. hovrättsassessorn Erik Hällströmer
Tel. 08-561 670 33
E-post erik.hallstromer@dom.se