FN:s kommitté mot tortyr (CAT) avskrev i november ett mål mot Sverige. Målet gällde en kvinna från Eritrea, som fått avslag på sin asylansökan i Sverige.

Kvinnan vände sig då till CAT och gjorde gällande att hon riskerade att utsättas för tortyr vid ett återsändande till Eritrea. Verkställighet av avvisningsbeslutet skulle därmed innebära en kränkning av artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt kvinnan riskerar hon att fängslas och torteras på grund av sin politiska uppfattning, sitt motstånd mot den eritreanska regeringen samt för att hon uteblivit från militärtjänstgöring utan giltiga skäl. Hon gjorde även gällande att hon vid ett återsändande till Sudan skulle riskera att återsändas vidare till Eritrea, varför även en utvisning till Sudan skulle strida mot artikel 3.

Migrationsverket fick därefter ny landrapportering om förhållandena i Sudan och Eritrea. Efter en ny prövning av klagandens asylansökan beviljade verket henne permanent uppehållstillstånd i juni 2010. Efter detta återkallade kvinnan klagomålet till kommittén.