Idag, den 10 december, firas den internationella dagen för mänskliga rättigheter över hela världen. FN fokuserar detta år på att uppmärksamma det viktiga arbetet för att stoppa diskriminering.

International Bar Associations människorättsinstitut (IBAHRI) uppmärksammar dagen genom att uppmana advokater över hela världen att arbeta mot diskriminering på grund av sexuell läggning. I många länder är homosexuella handlingar fortfarande straffbara, och diskriminering av homosexuella och andra sexuella minoriteter är mer regel än undantag.

I ett pressmeddelande säger en av IBAHRI:s två ordförande Martin Šolc:

– Det är särskilt viktigt att idag, på den internationella dagen för mänskliga rättigheter, uppmärksamma de brott mot mänskliga rättigheter som drabbar många av världens människor enbart på grund av deras sexuella läggning. Advokater och advokatsamfund borde leda kampen för att få bort denna diskriminering. 

IBAHRI:s styrelse antog tidigare i år en resolution mot kriminalisering av människors sexuella läggning.

Den internationella dagen för mänskliga rättigheter instiftades 1950, och datumet valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

FN:s webbplats om den internationella dagen för mänskliga rättigheter