Advokatsamfundet vidarebefordrar följande information och anvisningar som erhållits från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Till informationen