Det brittiska TV-nyhetsprogrammet Channel 4 News har sänt avsnitt ur en videofilm, som tycks visa lankesiska regeringssoldater som avrättar bundna civilpersoner eller soldater under de sista veckorna av det långvariga inbördeskriget på Sri Lanka, som tog slut 2009. Channel 4 News kan inte verifiera att bilderna är autentiska, men utredare från FN säger att filmen är äkta.

Advokat Mark Ellis, som är verkställande direktör för Internation Bar Association (IBA) och doktor i internationell straffrätt, bedömer efter att ha sett filmerna att de visar att krigsförbrytelser och kanske brott mot mänskligheten har begåtts, beroende på vilken grupp som utsattes för brotten. Mark Ellis menar att videofilmen är ett otvetydigt bevis för att förbrytelser har begåtts, och att det internationella samfundet därför har ett ansvar för att utöva påtryckningar så att förundersökningar och åtal kommer till stånd.

Mark Ellis säger att det i första hand är de gärningsmän som begår brotten på inspelningarna, och vilkas ansikten syns på filmen, som kan ställas inför rätta för krigsförbrytelser. Men han anser också att man kan undersöka möjligheterna att ställa soldaternas befälhavare inför rätta, om det var militära styrkor som begick brotten. Överbefälhavare för den lankesiska krigsmakten är republikens president Mahinda Rajapaksa.

Se Channel 4 News nyhetsinslag