Under 2010 kommer polisen att ha gjort 38 000 registertopsningar för DNA. Det visar en prognos som är gjord utifrån ny statistik över antalet begärda och utförda analyser av salivprov.  Fram till början av december 2010 har polisen gjort cirka 34 500 registertopsningar.

Enligt lag får polisen ”topsa” personer som är skäligen misstänkta för brott som har fängelse i straffskalan. DNA-proven hamnar i Statens kriminaltekniska laboratoriums (SKL) utredningsregister.

Hos SKL finns också två andra DNA-register:
• Spårregistret med oidentifierade DNA-profiler från spår på brottsplatser.
• DNA-registret, som innehåller DNA-profiler från personer som har dömts för brott till annan påföljd än böter.

År 2008  fick SKL in 36 300 personprover, topsningar, och år 2009 42 700. Prognosen för 2010 slutar på 38 100 topsningar.

Varje arbetsdag jämför SKL alla spår i spårregistret mot registrerade personers DNA-profiler i utredningsregistret och DNA-registret. De DNA-profiler som är lika rapporteras med en träffrapport. Fram till december i år har SKL fått cirka 3 500 träffar mellan spår och person.

SKL mätte sin träffstatistik under maj månad i år. Av de spår från brottsplatser som kom in påvisade SKL DNA med sådan kvalitet att det kunde jämföras med utrednings- och DNA-registren i 22 nya spår varje arbetsdag. Den första sökningen på spåren resulterade i träff mellan spår och person i 60 procent av fallen. I maj fick SKL också in cirka 140 personprover från topsningar varje dag. Av dem gav 6 procent träff vid första sökningen mot befintliga spår i spårregistret. Konkret innebar detta 21 träffar mellan spår och person per dag under maj månad, där polisen alltså fick uppgift om en misstänkt person att utreda.

I samband med tidigare utredningsförslag om DNA-prov har Advokatsamfundet ansett att DNA-analyser kan accepteras i stor utsträckning mot bakgrund av teknikens stora betydelse för brottsutredningar. Men samfundet har krävt att stor hänsyn ska tas till de krav på skydd för den personliga integriteten som ställs på varje form av kroppsligt ingrepp och registrering av personuppgifter.