Uppsalajuristernas Alumnistiftelse driver sedan flera år ett mentorskapsprojekt för studenter vid Juridicum i Uppsala. Till Mentorskapsprojektet 2010 sammanfördes ca 80 mentor/adeptpar. Varje år önskar runt 130 studenter delta i mentorprojektet, och inför 2011 hoppas alumnistiftelsen därför kunna attrahera ännu fler mentorer.

Stiftelsen söker mentorer inom alla yrkeskategorier och det finns inget krav på att man ska ha studerat vid Uppsala Universitet.

Mer information

Anmälan på Uppsalajuristernas Alumnistiftelses webbplats, www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se/mentor/