Regeringen har i dag, den 11 februari, lämnat en lagrådsremiss om ändringar i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Syftet är att brott som har begåtts av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning och mer effektivt.

Enligt förslaget ska polisen alltid inleda en utredning när barn under 15 år misstänks för allvarlig brottslighet, till exempel för brott som mord, grov misshandel och rån. Polisen ska också kunna utreda mindre allvarliga brott som har inneburit en allvarlig integritetskränkning för offret eller stor ekonomisk skada, eller om en viss typ av brottslighet har börjat förekomma i stor omfattning i ett område.

Regeringen föreslår också att ett juridiskt biträde ska förordnas för ett barn, när en utredning inleds på grund av att barnet har begått ett allvarligt brott. En tidsfrist ska införas som innebär att utredningen ska vara klar inom tre månader.

Regeringen vill vidare införa en möjlighet att kroppsbesiktiga barn under 15 år – till exempel för att en DNA-analys ska kunna genomföras – om det är av synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet, och en möjlignet att drogtesta barn under 15 år som misstänks för att ha använt narkotika.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.