I lördags, den 30 januari, öppnades det nya rättsåret med ceremonier i Italiens domstolar. När regeringens representanter skulle hålla tal, reste sig de domare som var närvarande och lämnade lokalerna. I händerna höll de var sitt exemplar av Italiens författning. Domarna protesterade i städerna Rom, Milano, Palermo och Neapel. Sedan regeringsföreträdarna hade avslutat sina tal, återvände domarna till ceremonierna. Det italienska domarsamfundet hade annonserat aktionen i förväg. Aktionen var en protest mot de föreslagna rättegångsreformerna i Italien.

Den italienska regeringen har lagt fram ett förslag för att förkorta domstolsprocesserna i landet. Bland annat ska mål skrivas av, om de har pågått i mer än sex år. Förslaget väntas gå igenom i det italienska parlamentet. Det innebär att också de processer mot premiärminister Berlusconi som pågår skulle läggas ned. Målen mot Berlusconi rör bland annat korruption, mutbrott, skattebedrägeri och bokföringsbrott.