Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel genomförs för fjärde gången. Rakel ger kvinnliga jurister möjlighet till inspiration och information och erbjuder tillfälle att nätverka med ett stort antal kvinnliga jurister från hela rättsväsendet.

2010 års Rakelkonferens hålls i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm den 20 april.

Ur innehållet:

Inledningstal av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Margareta Sjölund: Framgångsrecept för stjärnjurister

Karin Thunberg: Våga leva livet

Konferensen motsvarar 3,5 utbildningstimmar, som får räknas in i det årliga fortbildningskravet för advokater.

Sista anmälningsdag den 1 april 2010. Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. Övriga anmäler sig till Advokatsamfundets kursavdelning: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00. Ange namn, titel, kontaktuppgifter och fakturaadress vid anmälan. Anmälan är bindande.

Konferensavgiften är 950 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, smörgås samt dryck och tilltugg vid mingel.

Läs hela programmet för Rakelkonferensen