Det är väsentligt för den enskilde asylsökande att ha tillgång till ett biträde under asylutredningen. Det skriver JO Hans-Gunnar Axberger, som riktar kritik mot Migrationsverket för att man i flera fall förordnat ett biträde allt för sent, i praktiken när utredningen redan var färdig.

Det är en advokat som anmält Migrationsverket till Justitieombudsmannen för fem fall där han förordnats till offentligt biträde. Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson medger att biträde borde ha förordnats tidigare i fyra av fallen, eftersom de asylsökandes trovärdighet där var central för utredningen.

Enligt JO Axberger borde dock ett biträde ha förordnats tidigare även i det femte fallet. I beslutet skriver han att det inte är förenligt med gällande regler att biträdet förordnas först fyra månader efter att ett ansökningsprotokoll upprättats, och en månad efter att Migrationsverket slutfört sin utredning. Det finns därmed ”anledning att se allvarligt på de brister” som advokaten beskriver.

Advokatsamfundet har i flera sammanhang, senast i anslutning till projektet ”Kortare väntan” betonat vikten av att asylsökande får offentliga biträden i ett tidigt skede.

JO 5434-2008