I regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2009/2010 presenteras centrala nya lagar och förordningar.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2009/2010