Vietnams kommunistpartis styrkommitté för rättsliga frågor

Måndagen den 7 juni besöktes Advokatsamfundet av en vietnamesisk delegation med höga företrädare för det styrande kommunistpartiets centrala styrkommitté för rättsliga reformer i Vietnam. Förutom utbyte av information om advokatyrket och respektive advokatorganisationer diskuterades även rättsliga frågeställningar, framförallt advokatens oberoende och advokatens roll i rättsstaten. Med anledning av diskussionen kring vikten av självständiga och oberoende advokatorganisationer och deras ledamöter, framförde Advokatsamfundets representant stf. chefsjurist och ansvarig för internationella frågor Johan Sangborn allvarlig kritik mot behandlingen av den vietnamesiska advokaten Lê Công Định, som dömdes till ett femårigt fängelsestraff i januari 2010 för statsfientlig verksamhet. (Lê Công Định intervjuades i Advokaten nr 2 2009.)