Det ska bli enklare att ansöka om varumärken. Det föreslår regeringen i en proposition om ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Enligt regeringen innebär den nya lagen regelförenklingar för företagen.

Regeringens förslag innebär bland annat:

  • Att reglerna om hur det går till att ansöka om varumärken förenklas.
  • Att det blir enklare att häva varumärkesregistreringar när innehavaren inte längre har något egentligt intresse av märket. Den som vill kan vända sig direkt till Patent- och registreringsverket i stället för till domstol för att få ett sådant varumärke hävt. På så sätt kan en ny person få möjlighet att använda varumärket. Förfarandet är enkelt, snabbt och billigt.
  • Att reglerna om varumärken generellt blir modernare och anpassas till vad som gäller internationellt, speciellt inom EU.
  • Att många av förändringarna som görs för varumärken också görs för firmorna. Även firmareglerna moderniseras och förenklas alltså.
  • Att Sverige ansluter sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (Prop. 2009/10:225)