International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) antog i fredags en resolution som fördömer våld, diskriminering och andra brott mot mänskliga rättigheter på grundval av sexuell läggning. IBAHRI uppmanade också världens stater att avskaffa alla straff för frivilliga och ömsesidigt önskade sexuella handlingar mellan vuxna människor.

Juan Mendez, en av IBAHRI:s ordföranden, säger i ett pressmeddelande att: "I vissa stater utgör sexuell läggning eller könsidentitet en grund för anhållanden, fängelse och i värsta fall dödsstraff. Detta är upprörande, och vi hoppas med denna resolution kunna bidra till en förändring".