Advokat Jonas von Heidenstam har också ställt fem frågor till advokat Björn Hurtig på samma tema.

Till Advokat i framtidens sidor.