EU-kommissionens generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet delas i två delar. Det deklararerade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso igår.

Med förändringen får kommissionären för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane Reding, en egen administrativ avdelning inom kommissionen. Rättvisefrågorna skiljs därmed från säkerhetsfrågorna, som ingår i kommissionären Cecilia Malmströms portfölj.

Den europeiska advokatorganisationen CCBE välkomnar förändringen. Redan 2003 pekade CCBE på behovet av att skilja rättvisefrågorna från säkerhetsfrågorna i kommissionens arbete.