Programledaren för Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio, Tomas Ramberg, får Advokatsamfundets journalistpris 2010. Det som upprör Ramberg mest i dagens Rättssverige är de övergrepp som drabbat enskilda i spåren av den globala jakten på terrorister.

Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”Tomas Ramberg har genom sina lördagsintervjuer i Sveriges Radios P 1-kanal på ett initierat, sakligt och skickligt sätt behandlat rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och andra juridiska frågor av allmänt intresse. Hans intervjuer är ett framstående exempel på hur mediernas granskning av makthavare bidrar till att slå vakt om demokratiska grundvärden.”

I en kommentar till priset säger Tomas Ramberg:

– Det är bra att det här priset finns. Om journalister och närbesläktade yrken uppmuntras att ägna sig åt frågor om rättssäkerhet och demokrati så är det bra. Jag inser att jag inte är Sveriges mest kvalificerade journalist så jag känner att jag får bara gratulera mig själv till något så fint!

Det som upprör Tomas Ramberg mest i dagens Rättssverige är de övergrepp som drabbat enskilda i spåren av den pågående globala jakten på terrorister, som inleddes efter den 11 september 2001.

– Det handlar om överdrifter i försöken att skydda sig mot terrorism. Ibland är det svårt att inte engageras av enskilda öden, där man förstår att oavsett om de inblandade individerna är skyldiga eller inte så har de minimala möjligheter att få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt, säger han.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset ges till en journalist som på ett sakligt engagerat och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor.

 

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår advokat Lars Edlund (ordförande), ordföranden i Regeringsrätten Sten Heckscher samt journalisten och tidigare journalistpristagaren Maciej Zaremba.

Läs mer om Advokatsamfundets journalistpris och tidigare pristagare!