Idag överlämnade utredaren, f.d. justitierådet Bo Svensson, sitt slutbetänkande Mutbrott till justitieminister Beatrice Ask.

Svensson föreslår bland annat nya bestämmelser om mutbrott och en kod om förmåner i näringslivet. Bestämmelserna om mutbrott samlas i ett enda kapitel i brottsbalken (10 kap.).

Genom förslagen ges klarare besked om mutor som ges i syfte att otillbörligt påverka myndighetsutövning och offentlig upphandling. En ny bestämmelse om vårdslös finansiering av mutbrott syftar till att motverka att svenska företag av oaktsamhet främjar mutbrott utomlands, till exempel genom agenter. En annan straffbestämmelse tar sikte på att motverka mutor vid idrottstävlingar.

I den föreslagna koden får företag riktlinjer om hur förmåner får användas för att främja företagets verksamhet. Koden ska utgöra en del av näringslivets självreglering. Institutet Mot Mutor kommer att fastställa och förvalta koden. Den kompletterar de straffrättsliga bestämmelserna.

Förslaget till ändrade straffbestämmelser beräknas träda i kraft tidigast den 1 januari 2012.