Anne Ramberg, Leif Ljungholm, Stefan Brocker, Lena Frånstadt Lofalk, Michael Wigge och Torgny Wetterberg.
Anne Ramberg, Leif Ljungholm, Stefan Brocker, Lena Frånstadt Lofalk, Michael Wigge och Torgny Wetterberg.

Förändringar i advokatbyråernas organisation och i samhället gör att man måste hitta nya former för advokaterna att engagera sig, men varumärket advokat och Advokatsamfundet är fortfarande starkt och viktigt. Det enades deltagarna om vid det seminarium som avrundade årets fullmäktige.

Seminariet hade rubriken Advokatsamfundet – kostnadsställe eller kraftcentrum – en fråga om möjlighet och engagemang, och samlade cirka 70 deltagare, varav många deltog i diskussionen.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten!