Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen har tagit fram en gemensam strategi för att bekämpa miljöbrott bättre. Polis och åklagare ska stärka insatserna framför allt när det gäller de grövre miljöbrotten.

Strategin innehåller åtgärder med syfte att

• öka upptäcktsrisken för dem som begår miljöbrott

• effektivisera samverkan med tillsynsmyndigheterna

• höja kunskapen om miljöbrott inom rättsväsendet

• stärka arbetet mot gränsöverskridande miljöbrottslighet

Bland annat ska polisens underrättelseverksamhet om miljöbrott förbättras. Åklagarmyndigheten ska inrätta en särskild miljöåklagarberedskap och en handlingsplan för gränsöverskridande miljöbrottslighet ska tas fram.

– Den mer allvarliga och ibland gränsöverskridande miljöbrottsligheten genererar mycket pengar. Det handlar till exempel om avfallshantering och citesbrott, alltså handel med utrotningshotade djur och växter, säger chefsåklagare Mats Palm vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål.

I dag anmäls de flesta miljöbrott som en följd av den tillsynsmyndigheternas, kommunernas och länsstyrelsernas kontrollverksamhet. Det är särskilt utbildade miljöbrottsutredare som gör utredningarna. Totalt finns strax över 70 miljöbrottsutredare vid polismyndigheterna i Sverige. Förundersökningen leds av någon av det tjugutal miljöåklagare som finns vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

– Att upptäcka och utreda miljöbrott kräver speciella kunskaper och är tidskrävande. Vi behöver förbättra våra kunskaper och arbetsmetoder när det gäller att bekämpa framför allt den grövre miljöbrottsligheten, säger Henrik Forssblad, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.