Den 29 april besökte representanter för Advokatsamfundet Justitiedepartementet för att utbyta information om centrala frågor. Från departementet medverkade bland andra justitieminister Beatrice Ask, expeditionschefen Nils Öberg samt rättscheferna Per Hall och Stefan Johansson. De berättade bland annat om grundlagspropositionen och om aktuella lagstiftningsprojekt.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg informerade om samfundets proaktiva tillsyn över ledamöterna och förslaget om en förändring av femårskravet för att antas som ledamot. Hon tog också upp frågan om timkostnadsnormen och de problem som är förknippade med den.

Från Advokatsamfundet deltog även bland andra, ordförande advokat Tomas Nilsson, vice ordförande advokat Claes Zettermarck, disciplinnämndens ordförande advokat Lena Frånstedt Lofalk, chefsjurist advokat Maria Billing samt ställföreträdande chefsjuristerna Johan Sangborn och Helene Lövung.