Anne Ramberg förfäras av USA:s tortyrinstruktion
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har tagit del av en PM från USA:s justitiedepartement med detaljerade instruktioner till CIA om tortyr av fångar. ”Den rättsstatliga polityren är tunn”, konstaterar hon i en kritisk ledare med rubriken Tortyr –– ett svek mot rättssamhället.

Den utsatta advokaten
Hot och trakasserier mot advokater är ett utbrett problem som hittills ägnats mycket liten uppmärksamhet. Hoten drabbar hela kåren, men mest utsatta är humanjuristerna. Både klienter och motparter hotar. Advokater kan berätta om allt från överfall och bränder till nättrakasserier.
En psykolog specialiserad på advokaters arbetssituation är övertygad om att ännu fler är utsatta, och tycker att det är hög tid att börja tala om vad hot och trakasserier kan innebära i yrkesrollen och privatlivet, men också hur man kan minska riskerna i yrket.

Navi Pillay får Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award går i år till Navanthem (Navi) Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Betydelsen av moral
Tommy Möller, professor i statsvetenskap, skriver om den tilltagande moralfixeringen i politiken.

Till nr 8 2010

Nr 8 2010 som pdf