EU:s råd antog den 25 oktober 2010 en förordning om restriktiva åtgärder mot Iran.

Förordningen innebär att restriktioner ska införas, som gäller bland annat export och överföring av vissa produkter och tjänster, frysning av tillgångar och finansiella transaktioner till eller från Iran.

Rådets förordning (EU) nr 961/2010 innehåller detaljerade listor över vad som omfattas av restriktionerna.

Information om restriktionerna finns också på Inspektionens för strategiska produkter (ISP) webbplats. ISP är numera behörig myndighet för att meddela förhandstillstånd för överföring av tillgångar på och över 40 000 euro, och att motta förhandsanmälan vid alla transaktioner över 10 000 euro, till och från iranska personer, enheter eller organ. ISP är också utsett att ta emot anmälan om överföringar av tillgångar till och från filialer och dotterbolag till kredit- och finansinstitut med säte i Iran.