Redan 2006 startade nätverket Hilda ett mentorprojekt som fick namnet Sofia. Intresset har varit mycket stort. Hittills har över 50 kvinnor från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren fått varsin mentor under ett år genom Sofia, men många fler har anmält intresse.

Därför planerar nu nätverket Hilda ett nytt mentorprojekt, denna gång med mentorskap i grupp. Under 2011 ges sammanlagt tio grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö chansen att få diskutera chefsfrågor med samt att få stöd och feedback från mentorer med lång erfarenhet från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Varje grupp om åtta-tio adepter får vardera två mentorer, en från rättsväsendet/förvaltningen och en från advokatkåren.

Mentorerna är alla medlemmar i Ruben, Hildas nystartade projekt med män i ledande positioner inom rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Gemensamt för Rubens medlemmar är att de alla vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli chefer eller delägare. Mer information om Ruben finner Du på Hildas hemsida.

Är Du intresserad av att delta i det nya mentorprojektet? Anmäl Ditt intresse genom att fylla i namn och övriga uppgifter i formuläret på Rubens sida.Skriv också en kort motivering varför Du vill delta.

Till intresseanmälan!