Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations institut för mänskliga rättigheter, IBAHRI, uppmanar i ett uttalande USA att ompröva landets inställning till dödsstraffet och att ta steg mot dödsstraffets avskaffande.

Enligt uttalandet är IBAHRI djupt bekymrat över den fortsatta användningen av dödsstraffet i USA, vilken strider mot den allmänna utvecklingen mot ett avskaffande av dödsstraffet och mot internationella människorättsnormer.

Martin Šolc, en av IBAHRI:s två ordförande, säger:

— Det finns uppenbara brister i systemet för att tillämpa dödsstraffet, som är oaccaptabla. Vi uppmanar kraftigt USA att ompröva sin inställning till dödsstraffet, att uppfylla sina åligganden enligt nationell och internationell rätt och att ta steg i riktning mot avskaffande av dödsstraffet. Att uppnå ett avskaffande av dödsstraffet i USA skulle vara ett stort steg framåt när det gäller att övertyga andra stater som har behållit dödsstraffet att följa den internationella tendensen i riktning mot att avskaffa dödsstraffet.

Martin Šolc hänvisar till IBAHRI:s kampanj för ett avskaffande av dödsstraffet världen över.

Läs hela IBAHRI:s uttalande om dödsstraffet i USA