Var fjärde person uppger att de utsattes för ett brott under förra året. Vanligast var hot och trakasserier. En liten andel av befolkningen utsätts för en stor del av brotten. Det visar en delrapport ur Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) om utsatthet för brott.

Andelen som utsätts för brott i befolkningen har minskat stadigt sedan 2005. En liten grupp drabbas dock av en mycket stor del av brotten: enligt Brå riktas 54 procent av alla brott mot enskilda personer mot 1,3 procent av befolkningen. 

NTU bygger på intervjuer med drygt 14 000 personer och genomförs årligen av Brå. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroendet för rättsväsendet. 

Utsatthet för brott år 2009