Fem svenska kvinnorättsaktivister med iransk bakgrund uppvaktar Utrikesdepartementet måndag den 8 november. De begär att Sverige ska agera för att den iranska advokaten Nasrin Sotoudeh, som greps den 4 september och nu hålls frihetsberövad i Evinfängelset i Teheran, ska friges.

Nasrin Sotoudeh har varit försvarare för flera människorättsaktivister och oppositionella i Iran, liksom för minderåriga dödsdömda. Hon har också företrätt den iranska f.d. domaren och advokaten Shirin Ebadi, som mottog Nobels fredspris 2003.

Internationella människorättsorganisationer, bland andra Amnesty International, Union Internationale des Avocats, Internationella Juristkommissionen (ICJ) och Human Rights Watch, har i ett upprop krävt att Nasrin Sotoudeh ska friges. De varnar för att hennes gripande är ett led i en rad åtgärder med syfte att hindra iranier från att få tillgång till kompetenta juridiska ombud. Rätten att bli företrädd av ett kompetent ombud är en grundläggande rättighet och en viktig garanti för en rättvis rättegång.

Nasrin Sotoudehs hälsotillstånd uppges vara allvarligt, sedan hon den 31 oktober inledde en ny hungerstrejk i fängelset. Den iranska staten planerar att inleda en rättegång mot henne den 15 november.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg uttrycker sitt stöd för uppvaktningen av UD och för kravet att Sverige bör agera för att Nasrin Sotoudeh ska friges.

Anne Ramberg tar kraftigt avstånd från fängslandet av Nasrin Sotoudeh.

– Det är fullständigt oacceptabelt att en advokat berövas friheten på grund av att hon utövar sitt yrke och utför sina åligganden som försvarare, säger Anne Ramberg.