Länk till Advokaten nr 7 som pdf

Läs bland annat om:

Brott som affärsidé
Polis, åklagare, medier och politiker beskriver den organiserade brottsligheten som ett snabbt växande samhällshot. Men hur ser den organiserade brottsligheten egentligen ut i Sverige i dag och vad är det den hotar?
Ledande forskare och aktörer inom rättsväsendet ger en betydligt mer nyanserad bild av grupperna som gjort brott till en affärsidé.

Dogmatism och populism – hot mot demokratin
Historien har visat att dogmatism i alla dess former är av ondo, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Villkoren skärps när tidskravet ändras
Regeringen har nyligen fastställt stadgeändringen av tidskravet för inträde i Advokatsamfundet. Det innebär att från och med den 1 januari 2011 ändras tidskravet från fem till tre år.

RÅ begär klart besked om dubbelbestraffning
En hovrätt och två tingsrätter vägrade följa Högsta domstolens vägledande avgöranden om ”dubbelbestraffning” vid skattebrott. De anser att HD har tolkat Europakonventionen fel.

Till nr 7 2010

Nr 7 2010 som pdf