Under september försattes 487 företag i konkurs. Det motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med september förra året. Det är första gången sedan december 2009 som antalet konkurser ökar, och det innebär att den tydliga positiva konkursutvecklingen under 2010 har brutits.

Men under året som helhet har konkurserna minskat med 12 procent. Hittills har 4 547 företag försatts i konkurs under 2010, jämfört med 5 146 som var motsvarande siffra för de tre första kvartalen under fjolåret.

Framför allt var det storstadslänen Stockholm och Skåne som noterade ett kraftigt ökande antal företagskonkurser under september. Men även Västra Götaland och flera andra län hade fler konkurser i september 2010 jämfört med samma månad förra året.

Det är främst mycket små företag som har gått omkull. Omkring 60 procent av alla konkursbolagen har två anställda eller färre.