Domstolsverket har publicerat en helt omarbetad svensk–engelsk ordlista för domstolsväsendet.

Ordlistan innehåller fem delar. De två första avsnitten består av ord och uttryck som är vanliga inom domstolsväsendet – inte bara juridiska termer – i alfabetisk ordning, först i en svensk–engelsk version och därefter i en motsvarande engelsk–svensk. I avsnitt tre finns namn på olika domstolar. Det fjärde avsnittet innehåller tjänstebenämningar och titlar inom Sveriges Domstolar. Avsnitt fem består av engelska namn på vissa författningar m m. I den sista delen finns engelska namn på vissa svenska myndigheter och internationella organisationer m.m.

Ordlistan har kommit i en ny upplaga 2019. 

Ordlistan kan laddas ned i PDF-format från Domstolsverket.

Ladda ned ordlistan