Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny svensk–engelsk juridisk ordlista

Domstolsverkets ordlista för rättsväsendet tillgänglig på webben.

Domstolsverket har publicerat en helt omarbetad svensk–engelsk ordlista för domstolsväsendet.

Ordlistan innehåller fem delar. De två första avsnitten består av ord och uttryck som är vanliga inom domstolsväsendet – inte bara juridiska termer – i alfabetisk ordning, först i en svensk–engelsk version och därefter i en motsvarande engelsk–svensk. I avsnitt tre finns namn på olika domstolar. Det fjärde avsnittet innehåller tjänstebenämningar och titlar inom Sveriges Domstolar. Avsnitt fem består av engelska namn på vissa författningar m m. I den sista delen finns engelska namn på vissa svenska myndigheter och internationella organisationer m.m.

Ordlistan har kommit i en ny upplaga 2019. 

Ordlistan kan laddas ned i PDF-format från Domstolsverket.

Ladda ned ordlistan