Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i skuldsaneringslagen så att även företagare kan få skuldsanering.

Det föreslås också att det inte längre ska vara avgörande för skuldsanering att skulderna är gamla. Den som uppfyller kraven för skuldsanering ska väsentligt snabbare än i dag kunna påbörja skuldsaneringsperioden. I dag måste skuldsatta vänta i cirka fyra år innan de kan börja själva skuldsaneringen. Detta är en av de främsta orsakerna till att många blir så kallade evighetsgäldenärer. Det kommer med den föreslagna ändringen att gå betydligt snabbare än i dag att bli fri från sin skuldbörda. I praktiken halveras den tid som en person måste vänta innan han eller hon kan bli av med skulderna.

Syftet med de föreslagna förändringarna i skuldsaneringslagen är att att minska risken med företagande och därmed främja ett ökat entreprenörskap. Förslagen innebär att riskerna med att driva företag begränsas. Företagare ska få samma möjlighet till skuldsanering som privatpersoner har och den som uppfyller kraven för skuldsanering ska snabbt kunna påbörja skuldsaneringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.