Penningtvätt är en viktig ingrediens i den grova organiserade brottsligheten. Det visar Rikskriminalens genomgång av en rad brottsutredningar.

Penningtvätt förekom i samtliga utredningar i Rikskriminalens genomgång. Penningtvätten fyller funktionen att dölja vinningen från brott och därmed tillgodose behovet av till synes legalt förtjänade pengar. Enligt rapporten gör penningtvätten det även möjligt för att många grovt kriminella att öppet kunna leva ett vidlyftigt liv på samhällets bekostnad.

Rikskriminalpolisen pekar i sin rapport på flera problem i bekämpandet av penningtvätt. Ett av dem är den låga repporteringsbenägenheten. Mindre än 1 procent av de
rapporteringspliktiga företagen har enligt Rikskriminalen under 2009 inkommit med en penningtvättsanmälan till Finanspolisen.

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten (RKP rapport 2010:2)