Inom en snar framtid ska Sveriges poliser inte alltid behöva åka in till stationen och avrapportera. I stället ska mindre komplicerade brott utredas direkt på gatan. Polisen i Norrköping prövar nu ett nytt sätt att arbeta. Poliser i yttre tjänst ska delta i den brottsutredande verksamheten. Till sin hjälp får de ett nytt mobilt utredningsstöd. Målet är snabbare utredningar, mindre pappersarbete och ökad synlighet.

Tanken är att alla poliser, även de som arbetar ute på fältet, ska se sig som brottsutredare och därmed ha hand om sitt ärende, ända från det att händelsen inträffar fram till dess att förundersökningsledaren fattar beslut. På det sättet minimeras antalet överlämningar mellan olika avdelningar inom polisen innan ärendet skickas vidare till åklagare.  

Poliser i yttre tjänst och förundersökningsledare i Norrköping blir allra först med att testa det nya utredningsstödet. Deras erfarenheter av metod och utrustning kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

Syftet med utredningsstödet är att effektivisera mängdbrottsutredningarna. Pappersarbetet ska minska och dubbelarbetet med registreringar försvinna. Samma uppgift behöver bara skrivas in en gång. Slagningar på person och fordon kan göras direkt i systemet och informationen kan återanvändas när utredningen görs. Eftersom många uppgifter är nåbara i systemet är meningen att det att ska bli lättare att samverka nationellt inom polisen och med andra myndigheter i rättskedjan.

Fakta – mobilt utredningsstöd

Det nya utredningsstödet utvecklas och sprids i etapper. Den första etappen som ska testas i Östergötlands polismyndighet omfattar brottstyperna snatteri, brott mot knivlagen och olovlig körning. I december 2010 tillkommer även rattfylleri och narkotikabrott och i mars 2011 övriga trafikbrott och alkoholbrott.

Om några år ska utredningsstödet omfatta alla brott och helt ersätta nuvarande system för avrapportering och utredning. Redan den första delen omfattar mer än hälften av alla ärenden som skickas vidare i rättskedjan, cirka 150 000 utredningar per år.

Utredningsstödet kommer att spridas nationellt under våren 2011.