Regeringens ambition är att landets nämndemän ska spegla samhället i fråga om ålder, kön och etniskt ursprung. Statistik visar dock att det inte är så - nämndemännen är helt enkelt för gamla. Regeringen har därför gett Domstolsverket i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att åstadkomma en föryngring av nämndemannakåren

Domstolsverkets kampanj riktar sig därför till de politiska partierna, som ansvarar för att nominera nämndemän. Syftet är att medvetandegöra partierna om problemet och att stötta med informationsmaterial som ska underlätta rekryteringen av nya nämndemän.

Läs mer på Domstolsverkets webbplats!