Under rubriken ”Advokater och media – en svår balansgång” arrangerade Advokatsamfundets Stockholmsavdelning på torsdagskvällen den 30 september ett månadsmöte. Under ledning av Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg diskuteras möjligheter och risker för advokater att använda sig av medierna.

Advokat Stefan Brocker, VD på Mannheimer Swartling, menade att det visserligen finns möjligheter för en advokatbyrå att stärka sitt varumärke genom att använda medierna. Men han varnade för att det finns risker med detta och poängterade även att det inte alls är säkert att det är i klientens intresse att byrån kontaktar medierna i alla lägen.

Advokat Monique Wadsted, från MAQS Law Firm, betonade att det är viktigt att ha klientens gillande då advokaten kontaktar medierna. Hon underströk även hur viktigt det är att se till att den intervjuande journalisten verkligen förstår kärnfrågan som intervjun handlar om.

Advokat Björn Sandin, från Försvarsadvokaterna, menade att medierna kan användas för att tillvarata klientens intressen, och för att få en jämvikt i den medierapportering som oftast annars bygger på uppgifter från poliser och åklagare. Han framhöll även möjligheten att genom medierna stärka advokatbyråns varumärke; en effekt byrån erfarit från att ha varit med i en svensk teveserie.

Journalisten Stefan Wahlberg, före detta chefredaktör på Resumé, framhöll att på samma sätt som advokaten alltid har klientens intresse främst så har journalisten Läsaren i fokus och inte den intervjuade advokatens.

Anne Ramberg konstaterade att hon i stort behandlats mycket väl av alla de journalister från ”riktiga medier” som hon mött som samfundets generalsekreterare.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten