De senaste åren har försök med volontärer inom polisen gjorts på flera polismyndigheter i landet. I Stockholm har verksamheten redan pågått i flera år och är i dag ett permanent inslag i myndighetens brottsförebyggande arbete.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har analyserat verksamheten i en rapport och lämnat rekommendationer om hur volontärernas uppgifter kan utvecklas. Enligt rapporten är det som främst ses som positivt att volontärerna skapar en länk mellan polis och allmänhet och att de avlastar polisen genom att ta på sig välbehövliga uppgifter som polisen inte hinner med.

Volontärerna är personer som hjälper polisen frivilligt och utan betalning. De ska vara en länk mellan polis och allmänhet och ska hjälpa till inom områden där polisen inte hinner med. Volontärerna har inga särskilda befogenheter och får inte göra ingripanden. Däremot ska de alltid ha telefonnumret till en kontaktpolis och uppmanas att ringa den polisen om de iakttar brott eller ordningsstörningar.

De vanligaste uppdragen består av nattvandringar och informationsuppdrag, till exempel att dela ut information mot langning utanför systembolag, eller att sprida brottsförebyggande information till allmänheten. Andra uppdrag som förekommer är uppdrag vid fotbollsmatcher, och andra evenemang.

Volontärer finns förutom i Stockholm också i Hallstahammar och Surahammar. 

Läs Brås rapport Volontärer inom Polisen